Čehijas un Slovākijas komanda

CZ-SK 1

Ondřej Smetana - Cz-Sk vadītājs

Pamatojoties: Prāga
Mīļākais (-ie) ūdens (-i): Elbas upe un Orlika aizsprosts

Mīļākā platforma: Chod Rig un Blowback Rig

Visvairāk lietotie BMG Tackle produkti: R-Wide, Wide, Peel Coated Hooklink, Quick Change Flexi Swivel, Lead Clip with Pin, Tungsten Hooklink Sinkers un High Density Tungsten Putty

Sergej Popovič - Cz-Sk komandas loceklis

Pamatojoties: Prāga
Mīļākais (-ie) ūdens (-i): Elbes upe

Mīļākā platforma: German Rig

Visvairāk lietotie BMG Tackle produkti: R-Circle,
Peel Coated Hooklink, Hook Beads, Micro Ring Swivel,
Lead Clip with Pin un Hawser Leadcore 

CZ-SK 3

Petr Buček - Cz-Sk komandas loceklis

Balstīts: Novy Jicin
Mīļākais ūdens (-i): ezeri

Mīļākā platforma: Line Aligner Rig

Visvairāk lietotie BMG Tackle produkti: R-Curve, Tungsten Line Aligner, Sinew Supple Braid, Flexi Swivel un Lead Clip System